Khi bạn cần, OnFin có

Chủ Shop được ứng 100% giá trị thu hộ (C.O.D) của đơn hàng gửi giao nhận kể từ khi đơn hàng được lấy hàng thành công. 

Chủ Shop chủ động lựa chọn nhiều nhà vận chuyển đa dạng trên cùng 1 nền tảng với giá vô cùng cạnh tranh.

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ OnFin ?

Ứng tiền COD với 3 bước đơn giản

FAQ

OnFin là gì?

OnFin là dịch ứng tiền thu hộ (COD) cho Chủ Shop kể từ khi đơn vị vận chuyển lấy hàng thành công.

Ứng tiền COD như thế nào?

Để sử dụng dịch vụ ứng tiền COD, Khách Hàng cần:

  1. Đăng ký tài khoản trên app và chọn đơn vị vận chuyển phù hợp. 
  2. Shipper của đơn vị vận chuyển đến lấy hàng. 
  3. Tiền ứng COD sẽ về tài khoản trên app của Khách Hàng. 
Tải app như thế nào?

Khách Hàng có thể tải app ON và lựa chọn dịch vụ OnFin theo cách sau: